Lansarea nr. 4/2017 al Revistei-document Restituiri Pitesti – Decembrie 2017